Zitate-Portal.com http://www.zitate-portal.com Das Zitate-Portal im Internet de-de Zitate-Portal Sat, 24 Mar 2018 03:32:38 +0100 Sat, 24 Mar 2018 03:32:38 +0100 info@zitate-portal.com info@zitate-portal.com RSS http://www.zitate-portal.com/bilder/rss.gif http://www.zitate-portal.com Zitat des Tages vom : 24.03.18 http://www.zitate-portal.com/zdtkommentar_css.php?g_kalenderid=9387 Alt ist man dann, wenn man an der Vergangenheit mehr Freude hat als an der Zukunft. (John Knittel)